bize hoş geldiňiz

IEST GOWY SYITYASAT ÖNÜMLERINI hödürleýäris

“HEBEI BESTOP INDUSTRY SUPPLY CO. LTD” 2002-nji ýylda döredilip, senagat ýataklary üçin turbageçiriji çözgütleri bermekde 20 ýyla golaý tejribesi bar.Önümlerimiziň diapazony, ANSI, BS laýyklykda, her dürli materiallary (süýümli demir / uglerod polat / poslamaýan polat / bürünç / bürünç…) klapanlary, turbalary, turba armaturlaryny, nasoslary we şoňa meňzeş esbaplary öz içine alýar, ANSI, BS, DIN, ISO, EN, GOST, JIS, SABS we dürli ýurtlardaky müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp biljek beýleki ülňüler.Has çalt eltiş wagty we durnukly hiliň kepillendirilmegi üçin rezin çäge guýulýan çyzyk, köpük ýitirilen guýma çyzygy, maýa goýum guýma çyzygy bar.

“Hil - durmuş” ýörelgesine eýerýän BESTOP, ýolbelet hökmünde müşderiniň islegi, müşderilere iň amatly, çalt we täsirli hyzmat bermäge çalyşýar.

gyzgyn önümler

öňe sürmek_big_01

Suw üpjünçiligi we hapa suwlary arassalamak üçin bir duralga çözgüdi

Suw pudagy üçin guýulýan süýümli demir klapanlaryň turbalary we bogunlary: Içimlik suw üçin dünýäde tassyklamalar, çydamly önümler hatda hapa suwlary arassalamak üçin iň kyn şertlere-de çydamlydyr.

Öwreniň
KOREBIR +
öňe sürmek_big_02

Içerde we daşarda UL / FM ýangyndan goramak ulgamy

BESTOP senagat sebitlerinde we döwlet edaralarynda janyňyzy we emlägiňizi goramak üçin UL / FM klapan, gidrant we aksesuar önümleri öndürýär.

Öwreniň
KOREBIR +
öňe sürmek_big_03

Nebit we tebigy gaz geçirişini onlaýn ýagdaýda saklaň

BESTOP nebit we tebigy gaz ýangyn söndüriji, gazan, döwük, ýokary basyşly arassalaýyş ulgamy üçin API klapanlarynyň we esbaplarynyň doly toplumyny hödürleýär.

Öwreniň
KOREBIR +